Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 5411 sayılı bankacılık kanunu’nun 82. maddesi “Kamu tüzel kişiliğini haiz ve mali özerkliğe sahip Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Başkanlıktan oluşur.” Kurum Bankalar Kanunun uygulanması amacıyla kurulmuştur. Detaylı incelediğimiz zaman Bankalar kanunu mali piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumaktır. BDDK, kurumun karar merciyi olmakla beraber, kurul başkan ve başkan yardımcısı olmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır.

BDDK, 5411 sayılı kanunun 93. maddesine dayanarak,kredi sisteminin etkin çalışması, mali sektörün gelişmesi, tasarrruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, holding şirketleri ve bankalar ile diğer kanunlar ve ilgili düzenlemelerde olan hükümler saklı olmak kaydı ile faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve yapısını düzenleme ve değiştirme haklarına sahiptir. BDDK üyeleri acil durumlar haricinde haftada bir kez toplanarak durum ve düzenleme analizi yaparak denetlemeleri değerlendirirler. Bu toplantı esnasında en az 5 üye toplantı içerisinde yer almak zorundadır.  BDDK, bankaların güvenli bir piyasa ortamında çalışabilmesi ve ülke ekonomisinde tehlike unsuru oluşturabilecek her türlü tehdidin engellenmesini sağlamak ile vazifelidir.  BDDK bu durumlar eşliğinde ülke içerisinde kurulacak yerli yada yabancı her türlü sermaye kaynaklı bankanın açılmasında sorumludur. Bankanın açılış esnasında her türlü denetlemeden geçerek BDDK izni alma zorunluluğu mevcuttur. Banka açıldıktan sonra da sürekli BDDK tarafından  kurallara aykırı durumlar oluşmaması için sürekli olarak gerekli denetlemeler gerçekleştirilir.